Logo

l-s.cz

www.emholding.cz


KONTAKT:
vedení společnosti

sekretariát

Ing. Alexandra Lutovská
asistentka společnosti

Arbesova 751/9
460 01  Liberec 1
Česká republika

Tel./fax +420 483 034 011 alexandra.lutovska@emholding.cz

www.emholding.cz

 

 

Aktuální nabídka / Zprávy

Údržba zeleně na pozemcích Nové Pavlovice a Stráž nad Nisou
ve dnech 13. až 15.9. probíhá údržba zeleně a dendrologické posouzení dřevin na pozemcích v katastrálním území Staré Pavlovice...
Celý článek...
Rekonstrukce vily Arbesova
Probíhá rekonstrukce sídla společnosti včetně centrálního schodiště a vstupu do areálu Krajské nemocnice Liberec. V důsledku probíhající rekonstrukce je omezen...
Celý článek...

Všechny novinky...
www.emholding.cz

Profil společnosti

 

Jsme dynamická společnost, disponující odborníky s dlouholetými zkušenostmi. Vlastní inženýrsko developerské a investiční aktivity jsou orientovány na český trh.

Společnost se specializuje na legislativní přípravu developerských projektů, komplexní řešení při odstraňování staveb, včetně inženýrské činnosti jako generální dodavatel.

Mezi největší realizace patří rozsáhlé demolice bývalých průmyslových objektů v Liberci a následný prodej strategickému partnerovi. Zabýváme se přípravou komerčně strategických území a jejich dalším využití. Podílíme se na urbanistickém řešení částí měst s ohledem na budoucí výstavbu. Investiční příležitosti posuzujeme individuálně. Našim cílem je být dlouhodobě stabilní společností a vyhledávaným partnerem investorů, kteří hledají nové, perspektivní příležitosti.

Sledujeme nejnovější trendy v oboru, klademe důraz na kvalitu, spolupracujeme jak se soukromými investory tak státními institucemi.

Společnost je strukturována do divizí:

  • Developerská a inženýrská činnost
  • Odstraňování staveb, demolice
  • Investiční výstavba, správa a řízení majetkových účastí


 

Company profile

 

We are a dynamic company with specialists that have many years of experience at our disposal. Our actual engineering development and investment activity is geared towards the Czech market.

The company specialises in the legislative preparation of development projects, comprehensive solutions for the removal of buildings, including engineering work as a general contractor.

The largest projects include the extensive demolition of former industrial sites in Liberec and their subsequent sale to a strategic partner. We are involved in the preparation of commercially strategic land and its further use. We play a part in the urban, planning of city districts with respect to future construction projects. We provide investment opportunities on an individual basis. Our aim is to be a stable company in the long term and a partner sought after by investors looking for new prospective opportunities.

We follow the latest trends in the field, we place emphasis on quality, and we work with both private investors as well as state institutions.

The company is structured into divisions:

  • Development and engineering
  • Removal of buildings, demolition
  • Capital construction, administration and management of ownership interests