Logo

l-s.cz

www.emholding.cz


KONTAKT:
vedení společnosti

sekretariát

Ing. Alexandra Lutovská
asistentka společnosti

Arbesova 751/9
460 01  Liberec 1
Česká republika

Tel./fax +420 483 034 011 alexandra.lutovska@emholding.cz

www.emholding.cz

 

 

Aktuální nabídka / Zprávy

Údržba zeleně na pozemcích Nové Pavlovice a Stráž nad Nisou
ve dnech 13. až 15.9. probíhá údržba zeleně a dendrologické posouzení dřevin na pozemcích v katastrálním území Staré Pavlovice...
Celý článek...
Rekonstrukce vily Arbesova
Probíhá rekonstrukce sídla společnosti včetně centrálního schodiště a vstupu do areálu Krajské nemocnice Liberec. V důsledku probíhající rekonstrukce je omezen...
Celý článek...

Všechny novinky...
Vybrané realizace

Infrastruktura pro projekt Nové Pavlovice

Výstavba kompletní infrastruktury pro 11 rodinných a 10 řadových domů, liniové stavby, manipulační plochy, zkapacitnění a rekonstrukce páteřní komunikace.

 

nove-pavlovice-is-4jpg.jpg

10-07-20-03-21-14-nove-pavlovice-is-1jpg.jpg

nove-pavlovice-is-5jpg.jpg

nove-pavlovice-2jpg.jpg

nove-pavlovice-is-10jpg.jpg

Nové Pavlovice

emholding.cz

 

 


Starý Harcov, Liberec - prodej stavebních pozemků

 

Pozemky se nacházejí ve vyhledávané, lesem –přirozenou stavební uzávěrou, obklopené městské části Harcov. Lokalita má dobrou dostupnost, centrum města je od pozemků vzdáleno několik minut jízdy automobilem, respektive MHD –zastávka je u pozemku. Nájezd na dálniční přivaděč směr Praha je cca 5min. jízdy. Dobře fungující síť hromadné dopravy zajišťuje pohodlný přístup ke všem důležitým bodům města. Škola, školka je vzdálena 1,5km, ostatní služby občanské vybavenosti, restaurace, obchodní centra, ZOO, botanická zahrada, sportovní zařízení, správní, finanční a zdravotnická zařízení jsou dosažitelná automobilem, nebo MHD. Okolní zástavba je tvořena několika většími residencemi, novostavbami rodinných domů a tradiční zástavbou RD venkovského typu. Nemovitost se nachází na hranici zastavitelného území a CHKO Jizerské hory. Výhledy do krajiny jsou nerušené, areál je obklopen lesem a potůčkem. Pozemek je rovinatý až svažitý, celková plocha čítá 11533m2. Dle územně plánovací dokumentace jsou v plochách BV –bydlení venkovského přípustné RD venkovského char.

 

05-19-14-03-31-21-105jpg.JPG

IS: vlast. studna, odkanalizování, El.

 

Prodej jednotlivých parcel je realizován prostřednictvím Realitní společnosti České spořitelny.

 


Kunratický les

demoliční práce 08/2103 -areál bývalých lázní, Liberec

 

 

 

demolice,-lazne,-liberec-041jpg.jpg

 


Investment Opportunities

V rámci budování sítě zařízení s pečovatelskou službou v ČR rozšiřujeme dále počet lokalit na území Spolkové republiky Německa. Bližší informace najdete v přiloženém souboru.

Investment Paket (download) (801,15kB)

 


Obytný soubor Americká

jatka Liberec, 2ha

V roce 2003 odkoupili zástupci společnosti ve veřejné dražbě areál bývalých jatek v Liberci, byla podána žádost o změnu územního plánu, které bylo magistrátem města vyhověno. Dle projektu demoličních prací následně provedli demolici a upravený pozemek včetně PD pro územní rozhodnutí byl prodán investorovi. Demolice, inženýrská činnost vč. změny ÚP, prodej připraveného stavebního pozemku a projektu k výstavbě 292 bytů, celková rekonstrukce dvou původních secesních vil, prodej bytů.

 


 

Hedva Liberec

areál Hedva Liberec, 3ha

V druhé polovině roku 2001 dokončili zástupci společnosti jednání se správcem konkurzní podstaty o prodeji bývalého výrobního areálu Hedvy, v ulici dr.Milady Horákové v Liberci. Byl zpracován projekt demoličních prací a následně podána žádost o povolení k odstranění stavby, povolení nabylo právní moci v lednu 2002, kdy bylo započato s demolicí všech objektů, nacházejících se na ploše o rozloze téměř 3 ha. Demolice byla dokončena v srpnu 2002 a upravený pozemek jsme majiteli předali k dalšímu využití, dnes prodejna Kaufland.

Textilana

výrobní areál Textilana s.p., 9,3 ha

Projekt "Textilana" byl svou velikostí největší stavební akcí v rámci Libereckého kraje. Komplexní revitalizace rozsáhlého území výrobního areálu spol. Textilana Liberec s.p. byla úspěšnou realizací a cenným zdrojem zkušeností pro celý tým odborníků naší společnosti. Od převzetí v roce 2004 se v průběhu následujících let širší centrum Liberce výrazně proměnilo. Bývalý výrobní závod ustoupil připravované výstavbě, výrazně se zlepšila dopravní situace v daném území.

  • Legislativní příprava projektu
  • Demolice továrních budov
  • Inženýrská činnost


Rodinné domy Vesec

rekreační areál Vesec, 0,6ha

inženýrská činnost, příprava výstavby rodinných domůRezidenční bydlení – Health Care and Community Center

Jablonec nad Nisou

Péče o seniory je prioritou v rámci celé EU. Evropský rozpočet na nové období 2007-2013 byl schválen v prosinci 2005. V návaznosti na rozpočet byla v ČR zahájena tvorba nového Národního rozvojového plánu 2007-2013 pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj.

Demografie, stárnutí populace

Demografický vývoj ČR, který se výrazně neliší od vývoje v celé EU, poukazuje na pokračující proces stárnutí populace. Statistiky předpokládají trvalý nárůst podílu osob ve věku 60 a více let na celkové populaci (např. v r. 2000 činil podíl 18,4%, v r. 2005 bylo 20,3%, v r. 2010 23,4%, v r. 2030 bude podíl 30,6%). Tento fakt s potřebou zvyšovat kvalitu života všech věkových kategorií přispěl k vytvoření tzv. Národního programu přípravy na stárnutí 2003-2007. Tento dokument společně se Zákonem o sociálních službách mimo jiné zmiňuje potřebu růstu kvality, ale i kapacit, péče o starší občany.

Realizace projektu rezidenčního bydlení pro aktivní seniory, kteří budou využívat komfortu a příjemné atmosféry moderního multifunkčního komplexu je investicí, která logicky reaguje na vývoj trhu v oblasti služeb a environmentálního prostředí.

Společnost Rezidenční s.r.o. ve spolupráci s vedením statutárního města Jablonec nad Nisou, připravila výstavbu polyfunkčního domu na pozemcích k tomu určených, nacházejících se v parku, v blízkosti centra města.

Předmět činnosti:

pronájem obytných jednotek + doplňkové služby pro rezidenty

Plánovaná kapacita:

- obytné jednotky, 3+1, 2K+1 a 2+1, možná vytíženost ubytování: 80 rezidentů
- 40 garážových stání, 9 venkovních stání + 22 sklepních kójí

Další prostory mimo ubytovací kapacity:

- pronajímaná kavárna
- pronajímané obchodní plochy
- provoz fitness a rehabilitačního zařízení
- provoz učebny a multifunkční místnosti
- provoz společenské místnosti
- společné venkovní plochy

Partneři projektu:

  • Statutární město Jablonec nad Nisou
  • Rezidenční s.r.o.
  • Rozvojová regionální o.p.s.
  • Union Arch s.r.o.
Dokončení výstavby: 3/2018Areál Elektroodbytu

Na začátku roku 2003 vyhrála společnost soutěž o zakázku na demolici objektu bývalého areálu fy. Elektroodbyt Liberec, vyhlášenou Statutárním městem Liberec. Během pěti měsíců byla zakázka úspěšně dokončena.